Search - civil service

Kawani sa gobyerno nga may 10 ka tuig, may 10 dugang puntos sa CSC exam

Kawani sa gobyerno nga may 10 ka tuig, may 10 dugang puntos sa CSC exam

CSC ngadto sa mga empleyado sa gobyerno: 'Electioneering, partisan political activities'…

CSC ngadto sa mga empleyado sa gobyerno: 'Electioneering, partisan political activities' gidili