Videos

Road Safety Tips for Kids

  • Published on July 03, 2023
  • |

Road Safety Tips for Kids

Ayon sa World Health Organization, ang unintentional injuries ay sanhi ng halos 2,270 na pagkamatay ng mga bata araw-araw. Dahil sa kanilang limitasyong pisikal at pangkaunlaran, ang mga bata ang mas madaling maapektuhan ng aksidente sa kalsada.

Panatilihing ligtas ang mga bata sa kalsada sa pamamagitan ng sumusunod na tips.

About the Author

Kate Shiene Austria

Information Officer III

Information Officer III under the Creative and Production Services Division of the Philippine Information Agency. 

Feedback / Comment

Get in touch