Videos

Puting Baston para sa Pamilya

  • Published on August 08, 2023
  • |

Puting Baston para sa Pamilya

Ang PUTING BASTON ay nagsisilbing katuwang ng mga magulang upang magabayan ang kanilang mga anak na may kapansanan sa paningin na maging matatag sa sarili nilang buhay at bumuo ng isang magandang kinabukasan.

Ang White Cane Safety Day na ginanap noong Agosto 1, 2023 ay may temang "Puting Baston: Gabay sa MATATAG na kinabukasan, Inklusibong Edukasyon at Pamayanan."

Suportahan natin ang mga may kapansanan sa paningin at ang kanilang mga pamilya.

About the Author

Kate Shiene Austria

Information Officer III

Information Officer III under the Creative and Production Services Division of the Philippine Information Agency. 

Feedback / Comment

Get in touch