No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

Kolaborasyon kinahanglan sa pagpasanyog kang nutrisyon -APHO

SAN JOSE, Antique (PIA) -- Kinahanglan ang kolaborasyon kang tanan nga miyembro kang sosyodad sa pagsiguro kang bastante kag puno kang nutrisyon nga pagkaon para sa mga Pilipino.

Dya ginhambal kang sangka Nutritionist-Dietician nga si Jocelyn Morano halin sa Antique Provincial Health Office (APHO) sa sangka radio program kang nagligad gid lamang.

Nagapati si Morano nga ang pagsiguro kang nutrisyon kang mga Pilipino indi lang responsibilidad kang sektor sa ikaayong lawas kundi kang tanan nga sektor sa sosyodad nga kinahanglan mag-iririmaw sa paglambot kang mga tinutuyo kang Nutrition Month nga ginaselebrar kada Hulyo.

Kadya nga tuig, ang Nutrition Month may tema nga “Healthy Diet Gawing Affordable for All” nga tuyo suportahan ang mga inisyatibo para matugruan ang mga Pilipino kang barato kag masustansya nga pagkaon.

Para kay Morano, ang mayad nga nutrisyon kang mga Pilipino malambot kung may sampat nga suplay kang produkto agrikultural, barato nga presyo kang baraklon, may parangabuhian ang pamilya, kag may malapad kag tayuyon nga programa sa nutrisyon ang gobyerno.

Ana man gintugruan importansya ang aktibo nga partisipasyon kag kolaborasyon sa tunga kang mga nanari-sari nga opisina kag ahensya kang gobyerno, non-government organizations (NGOs), civil society organizations (CSOs), kag pribado nga sektor.

Sa pinaka-urihi nga datos sa Antique, 9.83 porsyento kang kabataan sa pre-school ang “stunted” ukon putot, 2.11 porsyento ang “wasted” ukon tama ka niwang, kag 5.91 porsyento ang “underweight” ukon kulang sa kabug-aton.


Ang dya nga mga kondisyon, ilabi ron sa kabataan, tuyo nga solusyonan paagi sa pagsunod sa “Pinggang Pinoy,” sangka rekomendasyon sa kaduruhon kang pagkaon para maangkon ang mayad nga lawas. 

Ang Pinggang Pinoy kinahanglan nga may sulod nga kapin 17 porsyento ka prutas, 33 porsyento ka laswa, 33 porsyento kang carbohydrates, kag 17 porsyento ka protina.

Apisar nga may regular nga feeding programs nga ginahiwat ang gobyerno sa mga pre-school, nagpahanumdom si Morano sa mga ginikanan nga pamahawan gid ang mga kabataan bag-o pasudlon sa eskwelahan kag siguraduhon nga sanda makakaon indi magnubo sa tatlo ka beses sa isa ka adlaw.

Gin-agda na man ang publiko nga magtanom sa anda mga panimalay kang mga prutas kag laswa para makalibre kang mga pagkaon nga masustansya kag maglikaw sa mga fast food kag mga pagkaon nga tama ka tam-is, maarat, kag mamantika. (AGP/BPS/PIA Antique)

About the Author

Bernard Ceasar Susbilla

Information Officer

Region 6

Electronics Engineer/Writer

Feedback / Comment

Get in touch