No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

DTI Antique ginakilala potensyal kang MSMEs

SAN JOSE, Antique (PIA) -- Ginakilala kang Department of Trade and Industry (DTI) Antique Provincial Office ang potensyal kang micro, small and medium enterprises (MSMEs) sa pagpabaskog kang ekonomiya.

Sa sangka programa sa radyo, ginhambal ni DTI Antique OIC- Provincial Director Mutya D. Eusores nga bahol ang parte kang MSMEs, ukon magagmay nga mga negosyante, sa lokal nga ekonomiya bangud sa dara nanda nga investment, revenues ukon kita, kag ubra.

Sa bilog nga pungsod, kapin 99.6 porsyento kang mga negosyo ang ginakabig nga MSMEs, gani, gintugruan importansya ni Eusores ang andang bulig sa pangnasyonal nga ekonomiya kag ang anda mas bahol nga kontribusyon kung mangin daragkol ron nga negosyo sa urihi.

Para man sa nagakaangay kag dugang nga suporta sa mga MSME, ginhambal kang opisyal nga tuyo kang andang ahensya nga mas pasangkaron ang “network” sa merkado paagi sa pagtukib kang iban pa nga oportunidad, pagsiguro nga may target nga kliyente ang mga produkto kag serbisyo, kag pagpartisipar sa mga “trade fair.”

Mas palaparon man ang mga serbisyo kang Negosyo Centers (NC) sa 18 tanan ka kabanwahanan sa probinsya paagi sa paghiwat kang “How-to-Start-a-Business Orientation” kag dugang nga entrepreneurship seminar agud mabuligan ang mga indibidwal nga tuyo magtukod kang andang kaugalingon nga negosyo.

Sa pagkilala sa potensyal kang digitalization, tuyo man kang DTI Antique nga pasanyugon ang kinaaram kang MSMEs sa “digital marketing” kag “e-commerce” gamit ang internet kag iban pa nga inobasyon sa teknolohiya.

Kadyang tuig 2023, sa pagselebrar kang National MSME Week kada ikadarwa nga semana kang Hulyo, ginatinguhaan kang DTI nga magbuhat kang mga oportunidad para sa mga MSME nga makadayalogo sa gobyerno kag pribado nga sektor sa pagbuhat kang mga estratehiya sa pagpa-ugwad kang mga negosyo kag pagsolbar kang nagkalain-lain nga isyu sa merkado.

May tema nga “Upgrade, Upskill, and Upsize MSMEs,” ang National MSME Week 2023 tuyo i-tao sa mga magagmay nga negosyante ang tanan nga bulig kag suporta nga anda kinahanglan para makapadayon kag mangin mabinungahon ang andang pagnegosyo. (AGP/BPS/PIA Antique)

About the Author

Bernard Ceasar Susbilla

Information Officer

Region 6

Electronics Engineer/Writer

Feedback / Comment

Get in touch