No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

Mga mangunguma gina-agda nga magtanom gihapon sa tunga kang El Niño

SAN JOSE, Antique (PIA) -- Gin-agda kang Office of the Provincial Agriculturist (OPA) ang mga mangunguma nga magtanom sa gihapon apisar nga may El Niño.

Sa sangka interview, ginhambal ni Provincial Agriculturist Nicolasito Calawag nga importante ang padayon nga pagpananom kang mga sahi kang paray, laswa, kag iban pa nga patubas nga pwede matanom bisan mainit.

Si Provincial Agriculturist Nicolasito Calawag (wala) sa sangka episode kang programa sa radyo kang PIA Antique nga Pagpaathag.

Dya bangud kinahanglan nga tayuyon ang produksyon kang mga produkto agrikultural para masiguro nga may bastante nga suplay kang pagkaon para sa mga Antiqueño.

Dugang na pa, ang mga lupa nga apektado kang El Niño pwede gihapon magamit para sa mga tanom nga dasig magtubo kag sarang mabuhi sa mainit nga tiyempo.

Ginarekomenda man ni Calawag sa mga mangunguma ang clustered farming, ukon sararama nga pagpananom sa tupaday nga kalupaan para makatipid kag magamit kang insakto ang suplay kang tubig halin sa irigasyon.

Samtang, paagi sa andang website, ginplastar kang Department of Agriculture (DA) ang pira sa anda nga mga rekomendasyon sa pagpabilin kang farm productivity sa tunga kang El Niño.

Sara rugyan ang paggamit kang alternate wetting and drying (AWD) method, sangka teknolohiya nga ginamanihar kang mayad ang suplay kang tubig halin sa irigasyon.

Dugang sa cloudseeding sa mga kritikal nga lugar, ginaduso man kang DA ang irrigation scheduling system kag iban pa nga pamaagi sa pagpananom nga tipid sa paggamit kang tubig.

Sa bahin duman kang DA- Disaster Risk Reduction and Management Unit (DRRMU), pwede i-adjust ang planting calendar kag maggamit kang organic fertilizer para mapabuhay ang moisture, ukon pagkabasa kang lupa.

Tuyo pa guid kang DA nga mas pasanyugon ang water management activities kag magtukod kang water impounding projects, diversions dams, kag iban pa nga imprastraktura kaangay kang hydroelectric powerplant kag irrigation systems.

Para man buligan ang mga mangunguma nga apektado kang El Niño, nagtugro ang DA Western Visayas paagi sa OPA kang inisyal nga 1,200 bags kang certified rice seeds kag 400 bags kang fertilizer nga ipanagtag sa sunod nga cropping season.

Suno sa PAGASA, base sa andang report kang Disyembre 18, 2023, ginapaabot sa urihi nga parte kang Enero 2024 ang “dry condition” sa Antique, kung sa diin “below-normal” ukon malaka ang pag-uran. (AGP/BPS/PIA Antique)

About the Author

Bernard Ceasar Susbilla

Information Officer

Region 6

Electronics Engineer/Writer

Feedback / Comment

Get in touch