No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

Pagbabaliktanaw sa Republic Act No 9442 at Halaga Nito sa Sektor ng mga Taong may Kapansanan

Sa paglipas ng panahon, patuloy na nagbabago ang ating lipunan tungo sa mas maunlad at mas inklusibong bansa. Isang malaking hakbang ito patungo sa pagkakapantay-pantay ng mga tao, lalo na para sa mga taong may kapansanan.

Isa sa mga batas na naglalayong palakasin ang karapatan at kapakanan ng mga taong may kapansanan sa Pilipinas ay ang Republic Act No. 9442, isang batas na nag-amyenda sa Republic Act No. 7277 na kilala rin bilang "Magna Carta for Persons With Disabilities."

Nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang RA 9442 noong taong 2007, at sa loob ng mahigit isang dekada, naging instrumento ito upang mapangalagaan at mapalakas ang karapatan ng mga taong may kapansanan. Sa kasalukuyan, ang batas na ito ay nananatiling may malaking kahalagahan sa sektor ng mga taong may kapansanan sa bansa.

Ano ba ang mahalagang mga aspeto ng Republic Act No. 9442, at paano ito nagiging kapaki-pakinabang sa mga taong may kapansanan?

Una, ang pagpapapalawig ng karapatan: Ang batas na ito ay naglalayong palawigin ang mga karapatan ng mga taong may kapansanan, kasama na ang pagtitiyak sa kanilang malayang pagkilos at paglahok sa lipunan. Ipinagkakaloob nito ang pantay na oportunidad para sa mga taong may kapansanan na makilahok sa mga aktibidad sa trabaho, edukasyon, at iba pang sektor ng lipunan.

Ikalawa, ang karapatan sa serbisyo at benepisyo: Sa ilalim ng batas na ito, ang mga taong may kapansanan ay maaaring makatanggap ng iba't ibang serbisyo at benepisyo, tulad ng libreng edukasyon, medikal na tulong, at iba pang suporta. Sa pamamagitan nito, mas napoprotektahan ang mga karapatan at interes ng sektor na ito.

Ikatlo, ang pagpapalakas sa kamalayan ng lipunan: Sa pagkakaroon ng RA 9442, nagsisilbi itong isang kamalayan patungkol sa mga hamon at pangangailangan ng mga taong may kapansanan. Nagiging mas malawak na ang pag-unawa at pakikiramay sa mga kalagayan ng mga ito, na nagreresulta sa mas makataong pakikitungo at pagrespeto sa kanilang dignidad bilang mga indibidwal.

Ikaapat, ang pagpapaunlad sa ekonomiya ng bansa: Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng karapatan at kakayahan ng mga taong may kapansanan, nagiging bahagi sila ng produktibong sektor ng lipunan. Ang kanilang mga kontribusyon sa ekonomiya ay nagiging mahalaga at nagpapataas sa antas ng pag-unlad ng bansa.

At panglima, ang pagpapaunlad sa aksesibilidad: Tinalakay din ng RA 9442 ang kahalagahan ng akesibilidad sa mga pampublikong lugar, transportasyon, edukasyon, at iba pa. Pinapalaganap nito ang mga batas at regulasyon na naglalayong matiyak na madali at maginhawang makakilos ang mga taong may kapansanan sa mga pampublikong lugar.

Sa kabuuan, ang Republic Act No. 9442 ay isang pundasyon ng pagbabago at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ipinapakita nito na mahalaga ang bawat isa, may kapansanan man o wala, at ang pagkakaroon ng kapansanan ay hindi hadlang upang umunlad at makamit ang mga pangarap. Sa pagsuporta sa batas na ito at sa mga programa na naglalayong palakasin ang sektor ng mga taong may kapansanan, nagiging mas malapit tayo sa pagiging mas makataong lipunan.

Sa pagtahak natin sa hinaharap, mahalagang panatilihing buhay ang diwa ng RA 9442 - ang diwa ng pagkakapantay-pantay, pagtanggap, at pagmamahal sa kapwa, sa anumang kakayahan at kalagayan. (PIA-NCR)

About the Author

Alice Sicat

Information Officer IV

NCR

Assistant Regional Director of PIA-NCR

Feedback / Comment

Get in touch